Prowadzisz firmę autobusową?
Sezon spędza Ci sen z powiek?
Z PlanBus.pl zapanujesz nad sytuacją!
Dowiedz się więcej
Co to jest PlanBus.pl?
PlanBus.pl to nowoczesny system informatyczny, który zrewolucjonizuje zarządzanie firmą świadczącą usługi wynajmu autokarów, autobusów, busów lub przewozu osób.
Narzędzie konsultowane z przewoźnikami
PlanBus.pl powstał przy współpracy z firmami zajmującymi się przewozami autokarowymi i transportem osób. Konsultacje były prowadzone w organizacjach posiadających od kilku do kilkudziesięciu pojazdów. W wyniku tej współpracy powstał elastyczny i wygodny system, który znajdzie zastosowanie w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej wielkości.
Przejrzysty kalendarz z ważnymi informacjami
Sercem systemu jest kalendarz, w którym na osi czasu prezentowane są wszystkie najważniejsze informacje. Kalendarz zapewnia strategiczny widok realizowanych zleceń, dostępności pojazdów oraz kierowców realizujących poszczególne zlecenia. Kalendarz powiadamia też o terminowych zdarzeniach związanych z płatnościami, pojazdami i kierowcami.
Kompleksowy system zarządzania
Moduły: Klienci, Oferty, Zlecenia, Pojazdy i Kierowcy zapewniają możliwość przechowywania w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji. Praca wielostanowiskowa pozwala na udostępnianie ważnych dokumentów, takich jak pliki Office, skany umów czy kart pojazdów wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces obsługi zleceń.
System dostosowany do potrzeb Twojej firmy
Konfigurowalny system przypomnień w modułach Pojazdy, Kierowcy i Zlecenia z odpowiednim wyprzedzeniem przypomni Ci o ważnych zadaniach, takich jak przegląd techniczny, odnowienie ubezpieczenia lub wystawienie faktury za zrealizowane zlecenie.
Sercem systemu jest kalendarz
Kalendarz zapewnia strategiczny i zawsze aktualny pogląd na sytuację w firmie w postaci zintegrowanego widoku realizowanych zleceń oraz dostępnych pojazdów i kierowców. Dysponowanie wolnymi zasobami jest realizowane bezpośrednio w kalendarzu, a integracja modułu zleceń z Google Maps przyspiesza przygotowanie ofert dla klientów.
Wynajem autobusów program - Kalendarz, Pojazdy, Kierowcy, Trasy, Planowanie - przypisywanie samochodów i kierowców
Oprogramowanie wynajem autobusy, Kalendarz wynajem, Pojazdy, Kierowcy, Trasy, Planowanie wyjazdów
PRZYPOMNIENIA
PRZYPOMNIENIA
KALENDARZ
KALENDARZ
OFERTY
OFERTY
ZLECENIA
ZLECENIA
KLIENCI
KLIENCI
POJAZDY
POJAZDY
KIEROWCY
KIEROWCY
LINIE STAŁE
LINIE STAŁE
RAPORTY
RAPORTY
WYDRUKI
WYDRUKI
Korzyści z wykorzystania nowoczesnej aplikacji PlanBus.pl
PlanBus.pl wspiera procesy związane z przyjęciem, planowaniem oraz realizacją zleceń od klientów. Na każdym z tych kluczowych etapów realizacji zlecenia, PlanBus.pl za pomocą centralnej bazy danych dostępnej 24h przez 365 dni z dowolnego miejsca na ziemi, organizuje pracę poszczególnych pracowników. Usprawniając wymianę informacji wewnątrz firmy system zmniejsza liczbę pomyłek oraz zwięsza wydajność całego zespołu. Dzięki aplikacji PlanBus.pl masz stały wgląd w aktualną sytuację w firmie i możesz zareagować na niespodziewane zmiany w każdej chwili.
oprogramowanie wynajem autobusy, kalendarz i wynajem autobusów
KLIENCI
KLIENCI
OFERTY
OFERTY
ZLECENIA
ZLECENIA
POJAZDY
POJAZDY
KALENDARZ
KALENDARZ
KIEROWCY
KIEROWCY
RAPORTY
RAPORTY
TRASY
TRASY
WYDRUKI
ZESTAWIENIA
WYDRUKI
ZESTAWIENIA
PRZYJĘCIE
ZLECENIA
PRZYJĘCIE
ZLECENIA
PLANOWANIE
ZASOBÓW
PLANOWANIE
ZASOBÓW
REALIZACJA
I RAPORTY
REALIZACJA
I RAPORTY
PRZYJĘCIE ZLECENIA
PRZYJĘCIE ZLECENIA
PLANOWANIE ZASOBÓW
PLANOWANIE ZASOBÓW
REALIZACJA I RAPORTY
REALIZACJA I RAPORTY
telefon
e-mail
telefon
e-mail
wynajem busów program, wynajem busów oprogramowanie, wynajem busów program informatyczny
Co oferujemy Twojej firmie?
PlanBus.pl to nowoczesna mobilna aplikacja, przyspieszająca i optymalizująca pracę przedsiębiorstw oferujących wynajem autobusów i autokarów. Specjalnie opracowany system pomoże Twojej firmie zwiększyć wydajność zespołu pracowników oraz zoptymalizować koszty osobowe i wykorzystanie floty pojazdów.
Stały dostęp do systemu
PlanBus.pl zapewnia stały dostęp do wszystkich informacji przez całą dobę, 365 dni w roku, z każdego miejsca na ziemi, za pomocą dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.
Praca wielostanowiskowa
PlanBus.pl umożliwia równoczesną pracę wielu osób zaangażowanych w realizację zleceń, np. handlowca, logistyka, menadżera, dyspozytora. Każdy z pracowników ma oddzielne dostosowane do jego uprawnień konto do systemu.
Elastyczny system rozliczeń
Za korzystanie z aplikacji pobierany jest abonament, którego wysokość jest uzależniona od liczby pojazdów, a nie stanowisk.
W oparciu o umowę inwestycyjną z Inter Cars S.A. istnieje możliwość całkowitej refundacji kosztów korzystania z PlanBus.pl!
Wsparcie techniczne
W ramach abonamentów zapewniamy stałe wsparcie techniczne, pełne bezpieczeństwo oraz monitoring działania systemu. Dostępność aplikacji jest na poziomie SLA 99,9%. Dla każdej firmy uruchamiamy odrębną aplikację dostępną tylko za pomocą szyfrowanego połączenia SSL.
PlanBus.pl – przejrzyste i proste narzędzie dla Twojej firmy
program informatyczny z kalendarzem do wynajmu autobusów autokarów
Kalendarz – pojazdy i kierowcy oraz przypisane im trasy w jednym miejscu
Kolory poszczególnych tras informują o statusie realizacji danego zlecenia. Żółte wykrzykniki ostrzegają o braku przypisania kierowcy do danej trasy. Każdy użytkownik systemu może indywidualnie skonfigurować informacje wyświetlane na paskach tras, takie jak nazwa klienta, adresy trasy czy przypisanego Kierowcę. Czerwonym kolorem oznaczone są urlopy kierowców lub dni serwisowe dla pojazdów.
oprogramowanie z kalendarz do wynajmu autobusów, busów, autokarów
Szczegółowe informacje o trasie i powiadomienie o przeglądzie pojazdu
Każda trasa przewozu osób ma rozwinięcie w postaci okienka zawierającego szczegółowe informacje oraz ostrzeżenia o braku przypisanych zasobów (autobusy, kierowcy). Odrębną część stanową przyciski edycyjne umożliwiające edycję informacji, przejście do zlecenia oraz przypisywanie lub zmianę zasobów wprost z widoku kalendarza. Przy każdym zasobie wyświetlane są ostrzeżenia o cyklicznych wydarzeniach, pochodzące z indywidualnie konfigurowanego systemu przypomnień.
program informatyczny wynajmu autobusów, Plan Bus PlanBus
Przypisywanie pojazdów i kierowców do realizacji trasy
Bezpośrednio w widoku kalendarza mamy możliwość przypisywania bądź zmiany pojazdów i kierowców wyznaczonych do realizacji danej trasy. Wystarczą dwa kliknięcia, aby zmienić wybrany samochód lub kierowcę. Wprowadzone zmiany są natychmiast widoczne dla wszystkich użytkowników systemu.
program informatyczny przewóz osób, Plan Bus PlanBus
Szybka i wygodna nawigacja po osi czasu
Widok kalendarza ma wbudowany szereg funkcji ułatwiających poruszanie się po osi czasu. Predefiniowane tryby wyświetlania: 1 dzień, 1 tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc lub widok dowolny ustalany za pomocą ikony lupy, umożliwiają szybką zmianę szczegółowości wyświetlanych informacji. Okno z wyborem dat pozwala na szybkie przejście do interesującego nas dnia lub miesiąca.
oprogramowanie wynajem busów, Plan Bus PlanBus
Przypomnienia o płatnościach i cyklicznych wydarzeniach.
PlanBus.pl przypomni Ci o wszystkich ważnych wydarzeniach cyklicznych związanych z pojazdami, kierowcami i wynajmem autobusów czy autokarów. Dzięki wbudowanemu w system mechanizmowi Plan płatności już nigdy zapomnisz o wystawieniu faktury po wykonaniu zlecenia.
oprogramowanie Plan Bus, program PlanBus, software PlanBus.pl
Trasy - Twoje codzienne miejsce pracy.
Moduł Trasy daje Ci całkowitą kontrolę na realizowanymi zleceniami. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie trasy przewozu osób, które rozpoczynają się danego dnia. Możesz tutaj przepisywać zasoby, dodawać uwagi, a na koniec wydrukować zestawienie dzienne dla dyspozytora.
oprogramowanie kalendarz wynajem, program PlanBus, software PlanBus.pl
Zlecenia wyjazdu dla kierowców na wybrane dni.
Moduł Trasy umożliwia przygotowanie wydruków zleceń wyjazdu dla poszczególnych kierowców. Zlecenia wyjazdu na jeden lub więcej dni są generowane jako pliki PDF, które można wydrukować lub wysłać pocztą e-mail.
oprogramowanie kalendarz wynajem, program Plan Bus, oprogramowanie PlanBus.pl, wydruk zlecenia wyjazdu
Wydruk zlecenia wyjazdu dla kierowców.
Każda trasa na wydruku posiada pola do wpisania informacji zwrotnych o wykonaniu danej trasy – przejechanych kilometrach czy pobranych zaliczkach. Wygląd wydruku może być dostosowany do wymagań Twojej firmy oferującej przewóz osób.
oprogramowanie wynajem autokarów, wynajem turystyczny autobusów, program PlanBus, software PlanBus.pl
Linie - trasy stałe, trasy cykliczne
Dla zleceń stałych takich jak przewóz osób liniami komunikacji prywatnej, dowozy pracowników do zakładów pracy lub młodzieży szkolnej na zajęcia terenowe, oferujemy moduł Linie zawierający szereg usprawnień ułatwiających i przyspieszających pracę z planem tras stałych i cyklicznych.
oprogramowanie kalendarz wynajem, autobusy, kierowcy
Linie - grupowe zarządzanie zasobami
Moduł Linie umożliwia grupowe zarządzanie liniami wynajętych autobusów i autokarów. Teraz przypisywanie zasobów, zmiany godzin czy danych adresowych na wielu liniach możesz wykonać za pomocą kilku kliknięć!
oprogramowanie kalendarz linie podmiejskie, program PlanBus linie stałe, program PlanBus.pl linie turystyczne
Przypisywanie zasobów w trzech kliknięciach
Predefiniowane zakresy dat przyspieszają zarządzanie pojazdami podczas obsługi wielu linii stałych. Jednym kliknięciem możesz przypisać pojazdy do obsługi wybranych linii na cały tydzień lub miesiąc.
oprogramowanie kalendarz online wynajem autokaru, program PlanBus linie podmiejskie, program PlanBus.pl linie turystyczne
Wszystkie dokumenty w jednym miejscu
Opcja Pliki i Notatki dostępna w każdym module (Oferty, Zlecenia, Klienci, Pojazdy, Kierowcy) pozwala na przechowywanie i organizowanie wszystkich ważnych informacji, skanów umów, upoważnień, badań czy pozwoleń w przejrzystej kartotece, która jest dostępna online dla wszystkich użytkowników przez całą dobę. W każdej chwili możesz sięgnąć po dowolny dokument, gdziekolwiek jesteś – zarówno w biurze, w domu, jak i w podróży.
Ile to kosztuje?
Opłata abonamentowa jest uzależniona od ilości pojazdów zdefiniowanych w systemie.
1-10 pojazdów
49,90
PLN netto
za pojazd miesięcznie
11-25 pojazdów
41,90
PLN netto
za pojazd miesięcznie
26-50 pojazdów
35,90
PLN netto
za pojazd miesięcznie
51-100 pojazdów
29,90
PLN netto
za pojazd miesięcznie
powyżej 100 pojazdów
wycena
indywidualna
1-10 pojazdów
49,90
PLN netto
za pojazd miesięcznie
11-25 pojazdów
41,90
PLN netto
za pojazd miesięcznie
26-50 pojazdów
35,90
PLN netto
za pojazd miesięcznie
51-100 pojazdów
29,90
PLN netto
za pojazd miesięcznie
powyżej 100 pojazdów
wycena
indywidualna
Jednorazowa opłata wdrożeniowo-szkoleniowa:
do 10 pojazdów - 500,00 PLN netto
od 11 do 25 pojazdów - 1000,00 PLN netto
od 26 do 50 pojazdów - 1800,00 PLN netto
powyżej 50 pojazdów - 2900,00 PLN netto
Promocje i upusty
Za rok z góry
Przy płatności za rok z góry otrzymasz miesiąc gratis.
Promuj PlanBus.pl
Umieść w widocznym miejscu na swojej stronie logo i link do PlanBus.pl i uzyskaj dodatkowy upust do 33%
od ceny cennikowej.
Refundacja z Inter Cars S.A.
Podpisując umowę inwestycyjną z Inter Cars, możesz uzyskać nawet całkowitą refundację kosztów korzystania z PlanBus.pl
*) Niektóre promocje mogą się łączyć.
Skontaktuj się z nami aby poznać najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę ;-)
Brzmi dobrze, prawda? :)
Przekonaj się sam, jak działa PlanBus.pl
Na taki system czekała Twoja firma!
Zostaw nam swoje dane, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej!
Imię i nazwisko *
Firma *
Telefon kontaktowy *
Adres e-mail
Wiadomość
Potwierdź i wyślij *

 
Wyślij
Partnerzy
Partner handlowy
Partner techniczny
Kontakt
Orange IT
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
www.orangeit.pl