Prowadzisz firmę autobusową?
Sezon spędza Ci sen z powiek?
Z PlanBus.pl zapanujesz nad sytuacją!
Dowiedz się więcej
Co to jest PlanBus.pl?
PlanBus.pl to nowoczesny system informatyczny, który zrewolucjonizuje zarządzanie firmą świadczącą usługi wynajmu autokarów, autobusów, busów lub przewozu osób.
Narzędzie konsultowane z przewoźnikami
PlanBus.pl powstał przy współpracy z firmami zajmującymi się przewozami autokarowymi i transportem osób. Konsultacje były prowadzone w organizacjach posiadających od kilku do kilkudziesięciu pojazdów. W wyniku tej współpracy powstał elastyczny i wygodny system, który znajdzie zastosowanie w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej wielkości.
Przejrzysty kalendarz z ważnymi informacjami
Sercem systemu jest kalendarz, w którym na osi czasu prezentowane są wszystkie najważniejsze informacje. Kalendarz zapewnia strategiczny widok realizowanych zleceń, dostępności pojazdów oraz kierowców realizujących poszczególne zlecenia. Kalendarz powiadamia też o terminowych zdarzeniach związanych z płatnościami, pojazdami i kierowcami.
Kompleksowy system zarządzania
Moduły: Klienci, Oferty, Zlecenia, Pojazdy i Kierowcy zapewniają możliwość przechowywania w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji. Praca wielostanowiskowa pozwala na udostępnianie ważnych dokumentów, takich jak pliki Office, skany umów czy kart pojazdów wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces obsługi zleceń.
System dostosowany do potrzeb Twojej firmy
Konfigurowalny system przypomnień w modułach Pojazdy, Kierowcy i Zlecenia z odpowiednim wyprzedzeniem przypomni Ci o ważnych zadaniach, takich jak przegląd techniczny, odnowienie ubezpieczenia lub wystawienie faktury za zrealizowane zlecenie.
Sercem systemu jest kalendarz
Kalendarz zapewnia strategiczny i zawsze aktualny pogląd na sytuację w firmie w postaci zintegrowanego widoku realizowanych zleceń oraz dostępnych pojazdów i kierowców. Dysponowanie wolnymi zasobami jest realizowane bezpośrednio w kalendarzu, a integracja modułu zleceń z Google Maps przyspiesza przygotowanie ofert dla klientów.
Wynajem autobusów program - Kalendarz, Pojazdy, Kierowcy, Trasy, Planowanie - przypisywanie samochodów i kierowców
Oprogramowanie wynajem autobusy, Kalendarz wynajem, Pojazdy, Kierowcy, Trasy, Planowanie wyjazdów
PRZYPOMNIENIA
PRZYPOMNIENIA
KALENDARZ
KALENDARZ
OFERTY
OFERTY
ZLECENIA
ZLECENIA
KLIENCI
KLIENCI
POJAZDY
POJAZDY
KIEROWCY
KIEROWCY
LINIE STAŁE
LINIE STAŁE
RAPORTY
RAPORTY
WYDRUKI
WYDRUKI
Korzyści z wykorzystania nowoczesnej aplikacji PlanBus.pl
PlanBus.pl wspiera procesy związane z przyjęciem, planowaniem oraz realizacją zleceń od klientów. Na każdym z tych kluczowych etapów realizacji zlecenia, PlanBus.pl za pomocą centralnej bazy danych dostępnej 24h przez 365 dni z dowolnego miejsca na ziemi, organizuje pracę poszczególnych pracowników. Usprawniając wymianę informacji wewnątrz firmy system zmniejsza liczbę pomyłek oraz zwięsza wydajność całego zespołu. Dzięki aplikacji PlanBus.pl masz stały wgląd w aktualną sytuację w firmie i możesz zareagować na niespodziewane zmiany w każdej chwili.
oprogramowanie wynajem autobusy, kalendarz i wynajem autobusów
KLIENCI
KLIENCI
OFERTY
OFERTY
ZLECENIA
ZLECENIA
POJAZDY
POJAZDY
KALENDARZ
KALENDARZ
KIEROWCY
KIEROWCY
RAPORTY
RAPORTY
TRASY
TRASY
WYDRUKI
ZESTAWIENIA
WYDRUKI
ZESTAWIENIA
PRZYJĘCIE
ZLECENIA
PRZYJĘCIE
ZLECENIA
PLANOWANIE
ZASOBÓW
PLANOWANIE
ZASOBÓW
REALIZACJA
I RAPORTY
REALIZACJA
I RAPORTY
PRZYJĘCIE ZLECENIA
PRZYJĘCIE ZLECENIA
PLANOWANIE ZASOBÓW
PLANOWANIE ZASOBÓW
REALIZACJA I RAPORTY
REALIZACJA I RAPORTY
telefon
e-mail
telefon
e-mail
wynajem busów program, wynajem busów oprogramowanie, wynajem busów program informatyczny
Co oferujemy Twojej firmie?
PlanBus.pl to nowoczesna mobilna aplikacja, przyspieszająca i optymalizująca pracę przedsiębiorstw oferujących wynajem autobusów i autokarów. Specjalnie opracowany system pomoże Twojej firmie zwiększyć wydajność zespołu pracowników oraz zoptymalizować koszty osobowe i wykorzystanie floty pojazdów.
Stały dostęp do systemu
PlanBus.pl zapewnia stały dostęp do wszystkich informacji przez całą dobę, 365 dni w roku, z każdego miejsca na ziemi, za pomocą dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.
Praca wielostanowiskowa
PlanBus.pl umożliwia równoczesną pracę wielu osób zaangażowanych w realizację zleceń, np. handlowca, logistyka, menadżera, dyspozytora. Każdy z pracowników ma oddzielne dostosowane do jego uprawnień konto do systemu.
Elastyczny system rozliczeń
Za korzystanie z aplikacji pobierany jest abonament, którego wysokość jest uzależniona od liczby pojazdów, a nie stanowisk, komputerów, czy użytkowników, których może być dowolna ilość.
Wsparcie techniczne
W ramach abonamentów zapewniamy stałe wsparcie techniczne, pełne bezpieczeństwo oraz monitoring działania systemu. Dostępność aplikacji jest na poziomie SLA 99,9%. Dla każdej firmy uruchamiamy odrębną aplikację dostępną tylko za pomocą szyfrowanego połączenia SSL.
PlanBus.pl – przejrzyste i proste narzędzie dla Twojej firmy
program informatyczny z kalendarzem do wynajmu autobusów autokarów
Interaktywny Kalendarz Tras Autobusowych - wszystko w jednym miejscu
Kalendarz prezentuje 4 typy informacji: trasy, naprawy, przypomnienia i parkingi po za bazą. Ikony na paskach informują o statusie przypisania kierowcy do trasy. Czerwonym kolorem oznaczone są dni serwisowe dla pojazdów. Każdy użytkownik systemu może indywidualnie skonfigurować informacje wyświetlane na paskach tras, takie jak nazwa klienta, adresy trasy czy przypisanego Kierowcę. Możesz szybko przełączać się między kalendarzami: Pojazdów, Kierowców, Zleceń i Ofert.
oprogramowanie z kalendarz do wynajmu autobusów, busów, autokarów
Szczegółowe informacje o wybranej trasie
Po kliknięciu w każdą trasę, otrzymujemy więcej informacji na jej temat. Mamy szczegółowe informacje o punktach trasy. Listę przypisanych autobusaów i kierowców. Dane kontaktowe do pilotów\opiekunów. Dostęp do załączników takich jak: program szczegółowy wycieczki, rezerwacje hoteli czy bilety kolejowe\lotnicze dla kierowców. Mamy też możliwość wprowadzać zmiany do danej trasy, zmieniać autobusy i kierowców lub wydrukować dokumenty wyjazdowe.
program informatyczny wynajmu autobusów, Plan Bus PlanBus
Przypisywanie pojazdów i kierowców do realizacji trasy
Bezpośrednio w widoku kalendarza mamy możliwość przypisywania bądź zmiany pojazdów i kierowców wyznaczonych do realizacji danej trasy. Wystarczą dwa kliknięcia, aby zmienić wybrany samochód lub kierowcę. Wprowadzone zmiany są natychmiast widoczne dla wszystkich użytkowników systemu.
program informatyczny przewóz osób, Plan Bus PlanBus
Szybka i wygodna nawigacja po osi czasu
Widok kalendarza ma wbudowany szereg funkcji ułatwiających poruszanie się po osi czasu. Predefiniowane tryby wyświetlania: 1 dzień, 1 tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc lub widok dowolny ustalany za pomocą ikony lupy, umożliwiają szybką zmianę szczegółowości wyświetlanych informacji. Okno z wyborem dat pozwala na szybkie przejście do interesującego nas dnia lub miesiąca.
oprogramowanie wynajem busów, Plan Bus PlanBus
Przypomnienia o wystawieniu faktur VAT oraz płatnościach za zaliczki.
PlanBus.pl codziennie przypomni Ci o potrzebie wystawienia faktur za zrealizowane zlecenia oraz o sprawdzeniu płatności za zaliczki od poszczególnych Klientów. Dzięki temu już nigdy zapomnisz o wystawieniu faktury po wykonaniu zlecenia i w ten prosty sposób znacząco poprawisz płynność finansową swojej Firmy.
oprogramowanie wynajem busów, Plan Bus PlanBus
Przypomnienia o cyklicznych wydarzeniach w Pojazdach lub u Kierowców.
PlanBus.pl z odpowiednim wyprzedzeniem przypomni o wszystkich ważnych cyklicznych wydarzeniach związanych z pojazdami lub kierowcami. Takich jak: badanie techniczne, odnowienie polis ubezpieczeniowych, rata leasingu, odczyt tachografu, legalizacja gaśnicy itd.
oprogramowanie Plan Bus, program PlanBus, software PlanBus.pl
Trasy - Twoje codzienne miejsce pracy.
Moduł Trasy daje Ci całkowitą kontrolę na realizowanymi zleceniami. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie trasy przewozu osób, które rozpoczynają się danego dnia. Możesz tutaj przepisywać zasoby, dodawać uwagi, a na koniec wydrukować zestawienie dzienne dla dyspozytora.
oprogramowanie kalendarz wynajem, program PlanBus, software PlanBus.pl
Zlecenia wyjazdu dla kierowców na wybrane dni.
Moduł Trasy umożliwia przygotowanie wydruków zleceń wyjazdu dla poszczególnych kierowców. Zlecenia wyjazdu na jeden lub więcej dni są generowane jako pliki PDF, które można wydrukować lub wysłać jednym kliknięciem na adres e-mail kierowcy lub podwykonawcy.
oprogramowanie kalendarz wynajem, program Plan Bus, oprogramowanie PlanBus.pl, wydruk zlecenia wyjazdu
Wysyłanie zlecenia wyjazdu kierowców prosto z kalendarza tras.
Kalendarz tras autobusowych umożliwia wysłanie jednym kliknięcie zlecenia wyjazdu wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami do kierowcy lub podwykonawcy na adres e-mail. Wysłana wiadomość będzie zawierała link potwierdzający, którym kierowca potwierdzi przyjęcie trasy do realizacji.
oprogramowanie kalendarz wynajem, program Plan Bus, oprogramowanie PlanBus.pl, wydruk zlecenia wyjazdu
Wydruk zlecenia wyjazdu dla kierowców.
Każda trasa na wydruku posiada pola do wpisania informacji zwrotnych o wykonaniu danej trasy – przejechanych kilometrach czy pobranych zaliczkach. Wygląd wydruku może być dostosowany do wymagań Twojej firmy oferującej przewóz osób.
oprogramowanie wynajem autokarów, wynajem turystyczny autobusów, program PlanBus, software PlanBus.pl
Linie - czyli cykliczne przewozy pasażerskie
Dla zleceń stałych takich jak przewóz osób liniami komunikacji prywatnej, dowozy pracowników do zakładów pracy lub młodzieży szkolnej na zajęcia terenowe, oferujemy moduł Linie zawierający szereg usprawnień ułatwiających i przyspieszających pracę z planem tras stałych i cyklicznych.
oprogramowanie kalendarz wynajem, autobusy, kierowcy
Linie - grupowe zarządzanie zasobami
Moduł Linie umożliwia grupowe zarządzanie liniami czyli regularnymi przewozami autobusami lub busami. Modyfikacje takie jak przypisywanie zasobów, zmiany godzin czy danych adresowych na wielu liniach możesz wykonać za pomocą kilku kliknięć!
oprogramowanie kalendarz linie podmiejskie, program PlanBus linie stałe, program PlanBus.pl linie turystyczne
Przypisywanie zasobów w trzech kliknięciach
Predefiniowane zakresy dat przyspieszają zarządzanie pojazdami podczas obsługi wielu linii stałych. Jednym kliknięciem możesz przypisać pojazdy do obsługi wybranych linii na cały tydzień lub miesiąc.
oprogramowanie kalendarz online wynajem autokaru, program PlanBus linie podmiejskie, program PlanBus.pl linie turystyczne
Wszystkie dokumenty w jednym miejscu
Sekcja Pliki i Notatki dostępna w każdym module (Oferty, Zlecenia, Klienci, Pojazdy, Kierowcy) pozwala na przechowywanie i organizowanie wszystkich ważnych informacji, skanów dokumnetów, upoważnień, badań technicznych w przejrzystej kartotece, która jest dostępna online dla wszystkich użytkowników przez całą dobę. W każdej chwili możesz sięgnąć po dowolny dokument, gdziekolwiek jesteś – zarówno w biurze, w domu, jak i w podróży.

PlanBus.pl w liczbach

Firm
Autobusów
Kierowców
Tras
Brzmi dobrze, prawda? :)
Przekonaj się sam, jak działa PlanBus.pl
Na taki system czekała Twoja firma!
Zostaw nam swoje dane, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej!
Imię i nazwisko *
Firma *
Telefon kontaktowy *
Adres e-mail
Wiadomość
Potwierdź i wyślij *

 
Wyślij
Partnerzy
Kontakt
Orange IT
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
www.orangeit.pl