W tym celu wchodzimy w moduł Linie w menu głównym:

Odnajdujemy linię w której chcemy skasować trasy. W tym celu możemy użyć wyszukiwarki:

Następnie klikamy przycisk „Usuwanie tras” i wybieramy daty w jakich chcemy usunąć trasy, a na koniec klikamy przycisk „Usuń”:

Jak usuwać trasy pochodzące z linii?