W tym celu podobnie jak przy hurtowej edycji, wchodzimy w moduł Linie w menu głównym:

Odnajdujemy linię w której chcemy skasować trasy. W tym celu możemy użyć wyszukiwarki:

Następnie klikamy przycisk „Hurtowe usuwanie” i wybieramy daty w jakich chcemy usunąć trasy, a na koniec klikamy przycisk „Usuń”:

Jak hurtowo skasować trasy pochodzące z linii?