Możliwość stałego zalogowania do PlanBus.pl na wybranych urządzeniach

Możliwość stałego zalogowania do PlanBus.pl na wybranych urządzeniach

Dodaliśmy możliwość stałego zalogowania do PlanBus.pl na wybranych urządzeniach. Funkcja ta pozwoli na pominięcie kroku logowania, czyli wpisywania loginu i hasła. Aby skorzystać z tego udogodnienia, wystarczy podczas logowania zaznaczyć opcję „Zapamiętaj”: Po poprawnym zalogowaniu do PlanBus.pl urządzenie zostanie zapamiętane