Jeżeli Twoja firma składa się kilku jednostek – pomożemy usprawnić Twoją pracę oraz zapewnić stały wgląd do realizowanych przez nie zleceń!

PlanBus.pl wprowadził nowość w postaci oddziałów w ramach jednej aplikacji. Każda taka jednostka ma swoje konta użytkowników – pracowników, zarządzających zleceniami przypisanymi do danego oddziału. Całość scala tzw. „centrala” – administrator posiadający wgląd do danych ze wszystkich jednostek.

Zlecenia, kierowcy, pojazdy oraz pracownicy ze wszystkich oddziałów (np. Wschód, Zachód, Północ, Południe) widoczne są dla centralnej aplikacji PlanBus.pl. Z tego poziomu możliwe jest zarządzanie wszystkimi zasobami oraz zleceniami w jednostkac

Natomiast dla jednego oddziału (tutaj Południowego) widoczne są tylko te zasoby i zlecenia, które są do niego przypisane:

Współdzielone zasoby – pojazdy i kierowcy – widoczne są w Kalendarzach dzięki czemu unikniesz wszelkich pomyłek w firmie. Przykładowy widok Kalendarza oddziału „Południe”:

Każdy kierowca, pojazd jak i użytkownik mogą być przypisani do więcej niż jednego oddziału:

Ponadto, kierowcy i pojazdy mogą być przenoszeni pomiędzy oddziałami:

Centrala może zarządzać wszystkimi zleceniami tak, że ma możliwość przypisania każdego z nich do dowolnego oddziału firmy: