Edycja tras może odbywać się na dwa sposoby – prosto z widoku Kalendarza, bądź korzystając z modułu Linie.

Dostęp do hurtowej edycji z widoku Kalendarza

Edycja linii możliwa jest z każdego z trzech widoków Kalendarza – Pojazdy, Kierowcy i Zlecenia. W wybranym widoku należy kliknąć na trasę należącą do linii, którą chcemy edytować (1), a następnie ikonę ołówka w polu „Operacje hurtowe” (2):

Dostęp do hurtowej edycji linii w module Linie

W wierszu interesującej nas linii klikamy ikonę ołówka:

Hurtowa edycja tras linii

Po kliknięciu ikony ołówka w widoku Kalendarza lub module Linie zostajemy przeniesieni do formularza edycji.

Pierwszym etapem formularza jest „Wyszukiwanie” tras linii, które chcemy edytować. W tym miejscu decydujemy o okresie, w którym te trasy się znajdują, precyzujemy które konkretnie dni tygodnia nas interesują oraz uściślamy wybór ze względu na godzinę rozpoczęcia tras:

Kliknięcie przycisku „Dalej” przeniesie nas do kolejnego etapu jakim jest „Planowanie zmian”. W pierwszej części planowania wyświetlone zostają wybrane przez nas w poprzednim kroku kryteria oraz ilość wyszukanych według nich tras.
Poniżej znajduje się panel edycji, w którym – po zaznaczeniu – mamy możliwość dokonania zmian pojazdów, kierowców, punktów tras, liczby pojazdów i kierowców, nanieść zmiany w uwagach bądź w wynagrodzeniach.

Chcąc edytować zaznaczamy wybrany checkbox np. pojazdy i klikamy w rozwijaną listę gdzie możemy wpisać nazwę pojazdu, który chcemy zamienić z aktualnym lub dodać kolejny pojazd do trasy. Możemy również dokonać wyboru klikając zielony przycisk przy danym pojeździe. Analogicznie dokonujemy zmian dla kierowców. W przypadku pozostałych pól zmian dokonujemy wpisując treści w pola tekstowe:

Jeżeli planowanie zostało zakończone, należy kliknąć przycisk „Dalej”, który przeniesie nas do ostatniego etapu – Potwierdzenia zaplanowanych zmian w wybranych trasach linii. W tym miejscu możemy sprawdzić szczegóły tras i wprowadzanych zmian oraz dokonać rezygnacji:

Jak edytować trasy pochodzące z linii?