Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w usłudze PlanBus.p jaką jest import danych dotyczących tankowań pojazdów. Za pomocą dwóch kliknięć zaoszczędzisz czas poprzednio przeznaczony na ręczne uzupełnianie danych.

Zaimportowany plik – tutaj Arcan – możemy zobaczyć na podglądzie. Kolorowe etykiety oraz informacje o liczbie dopasowań pomogą nam zweryfikować błędy oraz uniknąć duplikatu:

Akceptacja importowanych danych przypisze informacje o tankowaniach do odpowiadających im pojazdów uprzednio zdefiniowanych w usłudze PlanBus.pl.

Przykładem są zanotowane dane dotyczące każdego tankowania pojazdu BIA 77-H (T) w listopadzie 2018 w pliku (Arcan), który został wgrany do PlanBus:

Wynik importu powyższych danych widoczny w usłudze:

Dla plików ze stacji BP import przebiega analogicznie. Dodatkowymi danymi pochodzącymi z tych plików są miejscowości i kwoty zakupu paliwa:

Brzmi dobrze? 🙂
Jeżeli chcesz sprawniej zarządzać tankowaniami pojazdów w Twojej firmie
skontaktuj się z nami w celu włączenia w swojej usłudze PlanBus.pl
możliwości importu danych o tankowaniach!
Możliwość importowania plików tankowań ze stacji BP oraz zbiorników Arcan