Po sugestiach użytkowników usługi PlanBus.pl postanowiliśmy rozbudować istniejący system przypomnień.
Pojazdy

Dla każdego z przypomnień dodane zostało pole opis, w którym to można zawrzeć istotne informacje dotyczące każdego z nich takie jak numer raty, polisy, konta bankowego czy miejsca przechowywania dowodu rejestracyjnego:

Pole to widoczne jest w Kalendarzu. Wystarczy kliknąć na pasek przypomnienia, a tam pod jego nazwą znajdziemy jego opis:

Edycja przypomnienia pojazdu możliwa jest już również w widoku Kalendarza. We wspomnianym dymku wystarczy kliknąć ikonę ołówka i tam dokonać zmiany daty bądź opisu przypomnienia:

Wprowadzony opis przypomnienia widoczny jest również w module Przypomnienia w menu głównym w zakładce Pojazdy:

Zmodernizowano również opcje wyszukiwania przypomnień. Teraz można zaoszczędzić jeszcze więcej czasu dokładnie precyzując przedział czasowy oraz typ szukanego przez nas przypomnienia:

Kierowcy

Modernizacja przypomnień dla działu Kierowcy jest analogiczna do modernizacji dla działu Pojazdy.

Dodane pola opis do każdego z przypomnień umożliwiają zapisanie ważnych informacji dotyczących każdego z nich:

Wprowadzone w pole opis informacje widoczne są w Kalendarzu. Ponownie, wystarczy kliknąć na pasek przypomnienia, a tam pod jego nazwą znajdziemy jego opis:

Kliknięcie ikony ołówka pozwoli dokonać zmiany daty bądź opisu przypomnienia:

Wprowadzony opis przypomnienia widoczny jest również w module Przypomnienia w menu głównym w zakładce Pojazdy:

Analogicznie do wyszukiwania przypomnień dotyczących pojazdów, istnieje możliwość sprecyzowania nie tylko przedziału czasowego, ale również typu szukanego przez nas przypomnienia dotyczącego kierowcy:

Modernizacja systemu przypomnień dla Pojazdów oraz Kierowców!