Zarządzanie kontami użytkowników jest dostępne tylko dla zarządcy aplikacji PlanBus.pl.
Aby przejść do tej sekcji należy kliknać nazwę użytkownika a następnie wybrać opcję Ustawienia:

Po przejściu do ustawień wybieramy „zarządzanie użytkownikami”:

Na następnym ekranie uzyskamy listę zdefiniowanych kont w systemie:

W tym miejscu można dodać nowego użytkownika lub zarządzać istniejącymi kontami.
Aby dodać nowego użytkownika klikamy zielony przycisk dodaj w prawym górnym rogu. Po kliknięciu otworzy się formularz dodawania:

Znaczenia większości pól nie trzeba opisywać, opiszemy tylko dwa, które są unikatowe dla tego systemu:
a) Nazwa zwyczajowa – jest to nazwa jaka będzie się wyświetlała w całym PlanBus.pl zamiast imienia i nazwiska
b) Uprawnienia – Finanse, Import, Płace, Raporty i Moja firma

Finanse – jest to możliwość włączenia lub wyłączenia danemu użytkownikowi dostępu do sekcji Wyceny oraz Finanse i systemu przypomnień o płatnościach i fakturach. Jeśli nie zaznaczymy tej opcji użytkownik nie będzie miał dostępu. W ten sposób możemy ograniczyć wybranym pracownikom dostęp do informacji finansowych związanych ze zleceniami.

Import – jest to uprawnienie umożliwiające importowanie danych z zewnętrznych systemów za pomocą plików csv, Excel (np. tankowania).

Płace – jest to możliwość włączenia lub wyłączenia danemu użytkownikowi dostępu do modułu wyliczającego Płace kierowców.  W ten sposób możemy ograniczyć wybranym pracownikom dostęp do informacji o wynagrodzeniach Kierowców.

Raporty – jest to możliwość włączenia lub wyłączenia danemu użytkownikowi dostępu do modułu Raporty, w którym znajdują się zestawienia np. średnich spalań pojazdów, urlopów kierowców czy napraw pojazdów.

Moja firma – jest to uprawnienie umożliwiające ustawienie lub zmianę danych firmy, treści e-maili czy zarządzanie przypomnieniami firmowymi.

Zmiana hasła

Jest dostępna w edycji wybranego użytkownika:

Zarządzanie dostępem do aplikacji – dodawanie i edycja kont pracowników