Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w usłudze PlanBus.p jaką jest import danych dotyczących tankowań pojazdów. Za pomocą dwóch kliknięć zaoszczędzisz czas poprzednio przeznaczony na ręczne uzupełnianie danych.

Do systemu poprawnie mogą zostać wczytane pliki o konkretnym formacie oraz typie, o których jesteśmy informowani przed dodaniem pliku:

Zaimportowany plik – tutaj Arccan – możemy zobaczyć na podglądzie. Kolorowe etykiety oraz informacje o liczbie dopasowań pomogą nam zweryfikować błędy oraz uniknąć duplikatu:

Akceptacja importowanych danych przypisze informacje o tankowaniach do odpowiadających im pojazdów uprzednio zdefiniowanych w usłudze PlanBus.pl.

Przykładem są zanotowane dane dotyczące każdego tankowania pojazdu BIA 77-H (T) w listopadzie 2018 w pliku (Arccan), który został wgrany do PlanBus:

Wynik importu powyższych danych widoczny w usłudze:

Dla plików ze stacji BP oraz Orlen import przebiega analogicznie. Dodatkowymi danymi pochodzącymi z tych plików są miejscowości i kwoty zakupu paliwa:

Jeżeli chcesz sprawniej zarządzać tankowaniami pojazdów w Twojej firmie włącz uprawnienia tankowania dla poszczególnych użytkowników serwisu. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule KLIK.

 

Możliwość importowania plików tankowań ze stacji BP, Orlen oraz zbiorników Arccan