Zmodernizowaliśmy działanie kalendarza tras autobusowych. Dodaliśmy możliwość wyświetlania wierszy z nazwą grupy do której danych pojazd został przypisany:

Dodatkowo klikając w pasek z nazwą grupy, można czasowo zwijać wybrane kategorie pojazdów, tak aby zmniejszyć okno kalendarza:

Nowe funkcje w kalendarzu włącza się w opcjach wyświetlania kalendarza:

Po wejściu w opcje wyświetlania kalendarza, zobaczymy nową zakładkę o nazwie „Filtry” w której są nowe możliwości:

Aby włączyć wyświetlanie wierszy z nagłówkami sekcji należy wybrać wg jakiego paramtru ma być podzielony kalendarz:

Jeżeli w Państwa PlanBus.pl jest zdefiniowanych więcej niż jeden rodzaj podziału, to w tym miejscu będzie można wybrać wg. którego parametru ma być podzielony kalendarz:

Po wybraniu podziału wg. wielkości pojazdów, dostaniemy inny układ w kalendarzu:

Dodaliśmy też możliwość wyłączenia niektórych typów pojazdów i kierowców w kalendarzu, wystarczy odznaczyć niepotrzebne typy:

Po tej zmianie w kalendarzu zostaną wyświetlone tylko wybrane typy, informacja o ograniczonym widoku będzie wyświetlania w pasku nagłówka:

Jak i gdzie zarządzać typami zasobów:

Zarządzanie grupowaniem pojazdów i kierowców

Dodaliśmy możliwość ukrywania części pojazdów w kalendarzu