W zakładce „Moja Firma” dodaliśmy możliwość zarządzania grupami pojazdów oraz kierowców. Funkcje te są dostępne w dziale „Zasoby”:

Po wejściu w ten dział otrzymamy możliwość dodawania, edycji nazw grup zarówno w pojazdach jak i kierowcach:

Istnieje możliwość tworzenie różnych sposobów podziału naszych zasobów. Na powyższym obrazie mamy podział pojazdów wg. pełnionej funkcji oraz wg. ilości pasażerów

Ikony strzałki góra-dół pozwalają na zmianę kolejności poszczególnych typów. Na poniższym screenie np. pojazdy osobowe zostały przesunięte na pierwszą pozycję:

Aby zmienić kolejność, „łapiemy” myszką za ikonę dwóch strzałek i przesuwamy na nowe miejsce na liście.

Jeśli chcemy dodać nowy typ, klikamy ikonę zielonego plusa:

Zmiana kolejności pozycji na liście ma wpływ na kolejność w dwóch miejscach:
1) Kolejność w edycji pojazdu, tutaj typ „Osobowe” znalazł się po zmianie na pierwszej pozycji

2) Drugie miejsce to kolejność pojazdów w kalendarzu. I tutaj też cała grupa „Osobowe” znalazł się na górze kalendarza:

W ramach grupy pojazdy w kalendarzu są sortowane alfabetycznie!

Zarządzanie grupowaniem pojazdów i kierowców