Krok po kroku

W momencie zaobserwowania usterki kierowca zgłasza ją w formie wiadomości SMS wysyłanej na indywidualny numer pochodzący z bramki SMS. W jej treści zamieszcza numer rejestracyjny pojazdu oraz opis usterki.

Zgłoszona przez kierowcę w formie wiadomości SMS usterka jest natychmiastowo i automatycznie rejestrowana w PlanBus.pl w SMSowym Centrum Usterek i automatycznie przypisywana do pojazdu.

O każdej nowej usterce dowiesz się natychmiast bez względu na to co aktualnie robisz będąc w aplikacji PlanBus.pl. Informacja o nowej usterce zostanie wyświetlona w menu głównym w zakładce Pojazdy:

Inna możliwość

Usterkę można również zgłosić za pomocą samej aplikacji

Praktyczna edycja

Każdą z nich możemy również edytować na dwa sposoby:

1. Opcja „Dzielenie” dotyczy tych opisów, w których znajduje się więcej niż jedno uszkodzenie. Za pomocą ikony nożyczek dzielimy wprowadzony opis na kilka pozycji tak, by w przyszłości móc je łatwo przypisać do danej naprawy

2. Opcja „Edycja” pozwala na pełną zmianę opisu wprowadzonej usterki oraz przypisanie pojazdu w sytuacji gdy system nie rozpozna go automatycznie

Łatwe wyszukiwanie

W panelu Usterek możliwe jest również ich wyszukiwanie – zarówno po opisie jak i po dacie