Każde pytanie ofertowe złożone przez klientów za pomocą zintegrowanego formularza, będzie dostępne w PlanBus.pl w dziale „Oferty”. Dział oferty automatycznie powiadamia na pasku menu o ilości nowych ofert, za pomocą cyfry na czerwonym tle:

Dodatkowo na liście ofert, każda nowa oferta jest oznaczona czerwona etykietą „NOWY”

Przyjęcie oferty do obsługi

Aby przyjąć ofertę do wyceny, wystarczy w edycji Oferty ustawić jej „opiekuna”:

Następnie w sekcji Wycena, podaj pozycje wyceny:

Na koniec zapisz wprowadzone zmiany!
Oferta nie będzie już miała statusu „NOWY” i będzie gotowa do wysłania do klienta

Wysyłanie oferty do Klienta

Teraz możesz pobrać plik pdf zawierający przygotowaną ofertę aby go wydrukować lub wysłać do Klienta w wiadomości e-mail. W tym celu kliknij ikonę drukarki na liście ofert:

Po kliknięciu pojawi się formularz, który umożliwia zobaczenie oferty lub wysłanie jej jednym kliknięciem:

Wiadomość wysłana zawiera podstawowe informacje o trasie, dane kontaktowe ofertę jako załącznik i prośbę o potwierdzenie odebrania:

Przejrzysta i profesjonalna oferta, która wyróżni Cię na rynku na tle konkurencji:

Przenoszenie Ofert do Zleceń

Jeśli Klient zaakceptuje warunki oferty, to możesz ją szybko przenieść do działu zlecenia w celu zaplanowania do realizacji. Wystarczy, że edycji zlecenia na dole zaznaczysz:

A następnie zapiszesz zmiany…

Tworzenie lub przypisywanie Klienta z bazy klientów

Oferta z formularzy nie jest automatycznie przypisywana do żadnego klienta w bazie Klientów, co jest sygnalizowane stosowną etykietą:

Istnieją dwie możliwości aby powiązać klienta z daną ofertą:
– przypisanie oferty do istniejącego już klienta
– utworzenie nowego klienta na podstawie danych z formularza
Jedną i drugą czynność robi się, klikając przycisk „Więcej” a następnie „Wymień klienta”:

Otrzymamy formularz z propozycją wybrania istniejącego klienta lub utworzenia nowego:

 

 

Przyjmowanie zleceń z automatycznych Formularzy {ISOPO}