Dodaliśmy możliwość skopiowania trasy prosto w kalendarzu. Czasem zdarza się, że potrzebujemy w danym dni zrobić dwie trasy na danej linii, bo z uwagi na duży ruch pojadą dwa samochody i jeden np. nieco inną trasą… Aby skopiować daną trasę, należy w kalendarzu wejść w jej edycję:

W edycji trasy kliknij przycisk „Kopia”

Pojawi się kopia trasy w której możesz nanieść niezbędne zmiany:

Gotowa kopia trasy z naniesionymi zmianami w kalendarzu:

Widok w zbliżeniu do jednego dnia:

Kopiowanie tras liniowych prosto w kalendarzu