Informacje na paskach zleceń możemy spersonalizować wybierając rodzaj opisu, etykiety na trasie liniowej oraz rodzaj powiadamiania kierowców.

Aby przejść do ustawień informacji wyświetlanych na paskach zleceń otwórz okno „Opcje wyświetlania” – jak to zrobić przeczytasz w tym artykule KLIK.

Opis

W kalendarzu, na pasku będącym zleceniem, przypomnieniem itp. możemy wybrać jedną z 10 opcji wyświetlania opisu.

Wybierając z nich opis „Trasa”, a następnie klikając na samym dole okna przycisk „Akceptuj”, na paskach zleceń w kalendarzu wyświetlą nam się nazwy miast – początkowe i końcowe – danej trasy:

Wybierając opis „Klient/Nr zlecenia”, a następnie klikając na samym dole okna przycisk „Akceptuj”, na paskach zleceń w kalendarzu wyświetlą nam się nazwy Klientów, dla których realizowane jest zlecenie oraz jego numer:

Wybierając opis „Nr zlecenia/Trasa/Zasoby”, a następnie klikając na samym dole okna przycisk „Akceptuj”, na paskach zleceń w Kalendarzu wyświetlą nam się numer zlecenia, nazwa miasta początkowego i końcowego trasy oraz w nawiasie zasoby – kierowcy przypisani do zlecenia:

Wybierając opis „Miasta/Czas”, a następnie klikając na samym dole okna przycisk „Akceptuj” na początku paska zleceń w Kalendarzu wyświetli nam się nazwa Miasta początkowego trasy oraz godzina odjazdu, zaś na końcu paska informacja o Mieście końcowym oraz godzinie planowanego dojazdu, np. trasa Gdańsk (odjazd 08:00) – Sopot (dojazd 10:00) lub trasa Poznań (odjazd 22:35) – Warszawa (dojazd 22:35):


Wybierając opis „Miasta/Klient”, a następnie klikając na samym dole okna przycisk „Akceptuj”, na paskach zleceń w Kalendarzu wyświetlą nam się punkty trasy – miasta- oraz nazwa klienta:

Powyżej zostało opisanych 5 z 10 opcji wyświetlania. Dla pozostałych 5 postępowanie jest analogiczne do przedstawionego powyżej.

Etykieta na Trasie liniowej

W przypadku przewozów cyklicznych – Linii – mamy do wyboru dwie opcje opisu. Pierwszą z nich jest opcja „Miasta”.

Wybierając tę opcję oraz klikając przycisk „Akceptuj” na dole okna uzyskujemy w pasku zlecenia opis będący nazwami miast – początkowym i końcowym – danej Linii:

Drugą możliwą opcją wyświetlania etykiety trasy liniowej jest „Nazwa Linii”.

Akceptując wybór tej opcji w widoku Kalendarza na paskach zleceń dotyczących linii ujrzymy nadane im nazwy:

Powiadamianie kierowców

Ostatnim możliwością zmiany wyświetlania informacji na paskach omawianych w tym punkcie jest „Powiadamianie kierowców”. Mamy tutaj do wyboru trzy możliwości.

Po wybraniu pierwszej opcji – „Ukryj” – oraz zaakceptowaniu jej (przycisk „Akceptuj” w dole okna)  na paskach zleceń nie pojawią się ikony informujące o statusie powiadomienia kierowcy:

Wybór opcji „Pokaż, ale ukryj potwierdzone” zgodnie z opisem pokaże na pasku zlecenia tylko te ikony, które odpowiadają brakowi wysłania powiadomienia do kierowcy (czerwona ikona) oraz oczekiwaniu na potwierdzenie zlecenia z jego strony (żółta ikona). Ikona zielona odpowiadająca potwierdzeniu przez kierowcę przyjęcia zlecenia nie zostanie wyświetlona w pasku zlecenia.

Trzecią, ostatnią możliwą opcją wyświetlania „Powiadamiania kierowców” jest opcja „Pokaż zawsze”. Po jej wyborze oraz akceptacji wyboru (przycisk „Akceptuj” w dole okna) na paskach zleceń zostanie pokazana ikona odpowiadająca danemu statusowi powiadomienia kierowcy, również ta odpowiadająca potwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez kierowcę.

Informacje oraz instrukcje do pozostałych „Opcji wyświetlania” znajdziesz w następujących artykułach:
a) Informacje na paskach
b) Kolory pasków
c) Sposoby wyświetlania pasków
d) Dodatkowe paski
e) Dodatkowe możliwości
f) Klienci wyróżnieni

Informacje na paskach – opcje wyświetlania w Kalendarzu