W sekcji przypomnienia możesz teraz szybciej i precyzyjniej odnaleźć fakturę, płatność, odnowienie OC czy badanie lekarskie wybranego kierowcy

Jak to zrobić?

Wyszukiwanie po dacie

Klikając na datownik wybierz z rok oraz miesiąc dla którego chcesz zobaczyć wszystkie przypomnienia wybranej uprzednio sekcji – Faktury, Płatności, Pojazdy, Kierowcy czy Moja firma:

Za pomocą strzałek możesz poruszać się pomiędzy określonymi okresami – tutaj miesiącami:

Wybierając opcję „Dowolne daty” określ na datowniku datę początkową oraz końcową okresu, dla którego chcesz zobaczyć zestawienie wybranych przypomnień:

Wyszukiwanie po opisie

Możesz również wyszukiwać po opisach przypomnień. W tym celu wpisz wyszukiwaną frazę w pole tekstowe a następnie kliknij ikonę lupy:

Wyszukiwanie szczegółowe

Klikając ikonę trzech kropek możesz doprecyzować kryteria wyszukiwania w zależności od sekcji, w której się znajdujesz:

Wyszukiwanie w przypomnieniach