Dodaliśmy możliwość stałego zalogowania do PlanBus.pl na wybranych urządzeniach. Funkcja ta pozwoli na pominięcie kroku logowania, czyli wpisywania loginu i hasła.

Aby skorzystać z tego udogodnienia, wystarczy podczas logowania zaznaczyć opcję „Zapamiętaj”:

Po poprawnym zalogowaniu do PlanBus.pl urządzenie zostanie zapamiętane na liście. Teraz możemy wyłączyć komputer lub wrócić nawet po kilku dniach i po ponownym wejściu do swojego PlanBus.pl zostaniemy automatycznie zalogowani z pominięciem ekranu logowania.

Automatyczne „zalogowanie” będzie działać dopóki w sposób jawny się nie wylogujemy, czyli nie klikniemy „wyloguj” w PlanBus.pl:

Dodaliśmy też możliwość zarządzania urządzeniami, na których jest uruchomione automatyczne zalogowanie. Ich lista jest dostępna w Ustawieniach naszego konta:

A następnie wybieramy Moje urządzenia:

Po kliknięciu, otrzymamy listę zapamiętanych urządzeń. W tym miejscu możemy za pomocą ikony kosza usunąć wybrane urządzenie, co spowoduje usunięcie automatycznego logowania z tego urządzenia:

Przy ponownym wejściu do PlanBus.pl na „skasowanym” urządzeniu otworzy się ekran logowania:

Możliwość stałego zalogowania do PlanBus.pl na wybranych urządzeniach