Dodaliśmy możliwość edytowania nazwy Linii oraz jej koloru w kalendarzu. Możliwość ta jest dostępna po kliknięciu w dowolną trasę należącą do danej linii pod ikoną „ołówka” w środkowej części „dymku” ze szczegółami trasy

Po kliknięciu pojawi się możliwość edycji nazwy linii oraz jej koloru:

Dotychczas takie zmiany były możliwe w edycji zlecenia lub w zarządzaniu wszystkimi liniami, czyli wymagały opuszczenia kalendarza

Przypominamy, że zmiany w trasach danej linii można wprowadzać w operacjach hurtowych, które znajdują się obok edycji szczegółów linii:

Możliwość edycji szczegółów linii w kalendarzu