Blisko po roku intensywnej pracy, udostępniamy pierwszą publiczną i działającą wersję programu PlanBus. Nasze oprogramowanie zostało stworzone dla firm świadczących przewozy autokarami na trasach turystycznych. PlanBus składa się z następujących modułów:

  • Przypomnienia
  • Kalendarz autobusów\kierowców
  • Oferty
  • Zlecenia
  • Klienci
  • Pojazdy
  • Kierowcy

Poniżej przedstawiamy ekrany poszczególnych modułów:

PlanBus – pierwsza publiczna wersja do testów dla zainteresowanych firm