Aby dodać nowego Klienta należy przejść w górnym menu do działu Klienci. Następnie w prawym górnym roku klikamy zielony przycisk Dodaj znajdujący się tuż pod oknem wyszukiwania.

Po kliknięciu „Dodaj” pojawi się formularz wprowadzenia danych Klienta. Każdy Klient składa się z dowolnej ilości dwóch typów danych:
– dane do faktury
– dane do kontaktu

Umożliwia to dowolne definiowanie danych klientów w różnych zleceniach. Na przykład w sytuacji w której różne zlecenia tego samego klienta są obsługiwane przez różnych pracowników, wówczas można podać odpowiednie dane kontaktowe (imię, nazwisko, tel, itp.) albo jeśli różne zlecenia są fakturowane na różne oddziały firmy.

Pierwszym polem w formularzu jest pole „Nazwa„, jest to główna i opisowa nazwa klienta używana do jego identyfikacji. Nie musi ona być zgodna z prawdziwą nazwą np. używaną w wystawiany fakturach, ta nazwa jest definiowana w „danych do faktury”.

Drugim polem jest Kolor, który możemy wybrać z palety predefiniowanych kolorów:

Kolory są później używane na liście klientów, liście zleceń oraz w kalendarzu. Zatem warto ustawić kolory dla poszczególnych klientów lub grup klientów.

Aby dodać dane do kontaktu lub dane do faktury klikamy w odpowiednim miejscu zielony przycisk Dodaj. Po kliknięciu otworzy się formularz wprowadzania danych. Na przykład dla danych kontaktowych wygląda on następująco:

Analogicznie wygląda formularz danych do kontaktu:

Zarówno danych kontaktowych jak i danych do faktury możemy uzupełnić dowolną ilość, klikając odpowiedni przycisk Dodaj:

Tradycyjnie jeśli uzupełnimy wszystkie potrzebne dane klikamy Zapisz u dołu strony:

Jak dodać Klienta?
Tagi: