Możliwość nadawania indywidualnego numery zlecenia
Dodaliśmy po za już istniejącą automatyczną numeracją nadawanie indywidualnego numeru dla dowolnego zlecenia. Przykładowa lista zleceń z różnymi typami numeracji:

Podczas dodawania lub edycji zlecenia domyślenie jest wybrana automatyczna numeracja:

jednak po kliknięciu przycisku „Zmiana” pojawi się pole w które można będzie wpisać indywidualny nr zlecenia:

Ten mechanizm przyda się na pewno na początku podczas wprowadzania już istniejących zleceń, które mają już nadany numer.
Mam nadzieję, że będzie to funkcjonalność ułatwiająca pracę z naszą aplikacją.

Możliwość nadawania indywidualnego numery zlecenia