Brak kierowcy sygnalizowane wykrzyknikiem w kalendarzu
Dodaliśmy nowe ułatwienie, brak przypisanego kierowcy jest sygnalizowane wykrzyknikiem na pasku trasy w kalendarzu.
Aktualnie na pasku trasy pojawia się żółty wykrzyknik a w dymku informacja „nie jest przypisany żaden kierowca”
Dodaliśmy też w dymku przycisk przejście bezpośrednio do edycji zlecenia:

Dodaliśmy też w kalendarzu podglądzie trasy informacje o przypisanych zasobach:

Brak kierowcy sygnalizowane wykrzyknikiem w kalendarzu
Tagi: