Możliwość konfiguracja informacji wyświetlanych na paskach tras w kalendarzu
W prawym górnym rogu kalendarza pojawił nowy pasek sterujący domyślnymi widokami a obok nowa ikonka:

Po jej kliknięciu uzyskamy możliwość przełączenia jakie informacje będą wyświetlane na paskach tras. Mamy następujące możliwości:
– Trasa (dotychczas wyświetlane informacje adresowe i aktualnie domyślne)
– Klient
– Klient i Trasa

Po przełączeniu np. w tryb mieszany na kalendarzu uzyskamy taki widok:

Ustawienie wyświetlania są indywidualne dla każdego użytkownika, zatem każdy może dostosować sobie wygląd kalendarza do własnych potrzeb

Konfiguracja informacji wyświetlanych na paskach tras w kalendarzu