Możliwość podzielenia istniejącej trasy na dwie części – Funkcja podziel trasę
Możliwość podzielenia istniejącej w zleceniu trasy czyli rozwiązanie przypadku, kiedy w trakcie realizacji danej trasy pojazd ulegnie awarii i zostanie zastąpiony innym przez co część trasy zostanie zrealizowana innym autobusem. Przy każdej trasie, po rozwinięciu przycisku „więcej” pojawił się przycisk „podziel”

Po jego kliknięciu, pojawi się formularz na którym podajemy adres oraz datę i godzinę podziału:

Po uzupełnieniu tych danych i zaakceptowaniu, pierwotna trasa zostanie skrócona do chwili podziału
oraz zostanie utworzona nowa trasa od chwili podziału do końca pierwotnej trasy:

Możliwość podzielenia istniejącej trasy na dwie części