Wyświetlanie przypomnień z pojazdów i kierowców w kalendarzu
Dodaliśmy kolejne ułatwienia dotyczące procesu planowania tras bezpośrednio w widoku kalendarza.
Jednym z nich jest pojawienie się przypomnień z zasobów (pojazdy i kierowcy) wprost na osi czasu kalendarza:

Jednak najważniejsze jest to, że przypomnienia nie blokują możliwości przypisania zasobów, są tylko informacyjne, ale za to bardzo ułatwią zorientowanie się, czy zasób przed wykonaniem trasy nie powinien pewnych czynności okresowych.
Jeśli za dniu przypomnienia zaplanujemy trasę, to w kalendarzu będą się te informacje wyświetlały wspólnie:

Drugim ułatwieniem jest wyświetlanie ilości osób obok miejscowości na paskach tras:

To z pozoru proste ułatwienie, jednak zaoszczędzi dużo czasu na szukaniu tych informacji w podglądzie zlecenia…

Przypomnienia z pojazdów i kierowców w kalendarzu
Tagi: