Nowy dział – Raporty w PlanBus.pl
Stali użytkownicy PlanBus.pl zapewne już dostrzegli, że od kilku dni w głównym menu jest dostępna nowa zakładka „Raporty”:

Po wejściu w ten dział znajdziemy listę raportów (w tej chwili dotyczących głównie zasobów: kierowcy, pojazdy). W każdym z raportów możemy wybrać okres (miesiąc) za jaki chcemy otrzymać raport. Po wybraniu miesiąca możemy wybrać albo podgląd albo wydruk raportu.

Wydruk tak jak w innych miejscach naszej aplikacji odbywa się za pomocą pliku pdf,
który możemy wydrukować albo wysłać za pomocą email’a.

Pierwszy z raportów zatytułowany jest: „Pojazdy – Średnie spalanie” i zawiera informacje o średnim spalaniu, przebiegu oraz którzy kierowcy jeździli danym pojazdem w danym miesiącu. Podgląd raportu wygląda następująco:

Informacje do powyższego raportu pobierane są ze zleceń oraz tankowań w pojazdach.

Kolejny raport to „Pojazdy – Trasy/Przebieg/Naprawy” zawierający ciekawe informacje na przykład o ilości dni jakie dany
pojazd spędził na naprawach w danym miesiącu oraz ilość zaplanowanych tras i przebiegu wynikających z tych tras.

Informacje do powyższego raportu pobierane są ze zleceń.

Ostatnim raportem jest bardzo zbliżony do powyższego – raport „Kierowcy – Trasy/Urlopy”

Nowy dział – Raporty w PlanBus.pl
Tagi: