Możliwość ustawiania opiekuna zlecenia w wybranym zleceniu
Dodaliśmy możliwość określenia funkcji „opiekuna zlecenia”, która następnie posłuży do filtrowania, czyli wyświetlania tzw. „własnych zleceń” czyli przypisanych do danej osoby. Ta funkcja będzie szczególnie przydatna w firmach w których jest więcej osób odpowiedzialna za przyjmowanie zleceń.
Aby skorzystać z tych możliwości należy w zleceniu ustawić „opiekuna”:

Domyślnie opiekunem zostaje osoba, która wprowadziła dane zlecenie.

Filtrowanie po „opiekunie” jest dostępne w trzech miejscach: zlecenia, kalendarz, trasy (dyspozytor) i zawsze ustawia się je po kliknięciu ikonę 3 kropek znajdującej się w prawym górnym rogu:

Po ich kliknięciu pojawi się formularz z możliwością ustawienia filtrowania:

Uwaga!
Ustawienie filtrowania po opiekunie jest zapamiętywane, czyli obowiązuje cały czas aż do chwili kolejnej zmiany. Jest zapamiętane nawet po ponownym zalogowaniu się do PlanBus.pl

Po włączeniu filtrowania po opiekunie lista zleceń wyświetla tylko nasze zlecenia:

Ustawianie opiekuna zlecenia w zleceniach