Domyślni kierowcy w pojazdach oraz automatyczne ich przypisywanie razem z pojazdem do trasy

Dodaliśmy możliwość określania domyślnych kierowców dla danego pojazdu.
Przypisanie domyślnych kierowców ułatwi i przyspieszy przypisywanie kierowców do danej trasy w taki sposób, że przypisanie pojazdu do danej trasy spowoduje automatyczne przypisanie domyślnych kierowców, co znacząco przyspieszy zarządzanie zasobami w trasach.

Aby skorzystać z tej możliwości należy najpierw w edycji pojazdu przypisać domyślnych kierowców:
Po takim przypisaniu, podczas wybrania danego autobusu do realizacji danej trasy, kierowcy zostaną automatycznie przypisani do tej samej trasy:

Zmiana pojazdu spowoduje automatyczną zmianę kierowców, jeśli tylko nowoprzypisany pojazd ma ustawionych „domyślnych kierowców” w edycji pojazdu: Zielonymi „plusikami” potwierdzone zostaje automatyczne przypisanie domyślnych kierowców.

Nowa funkcjonalność bardzo ułatwi pracę z domyślnymi kierowcami.

Domyślni kierowcy w pojazdach
Tagi: