Przebudowany został moduł ustawiania daty i godziny. Teraz można ustawić datę i godzinę za pomocą trzech kliknięć. Pierwszy ekran z wyborem daty nie zmienił się, ale zmienił się ekran ustawiania godziny i minuty który jest teraz wspólny:
Wybieramy godzinę i minuty i okienko samo się zamknie! Czyli wybór daty, godziny i minuty został sprowadzony do 3 kliknięć!

To z pozoru proste ułatwienie pozwoli zaoszczędzić użytkownikowi dużo czasu podczas wprowadzania zleceń.

Nowe, szybsze ustawianie daty i godziny!
Tagi: