W każdym z następujących działów: Pojazdy, Kierowcy, Klienci, Zlecenia i Oferty znajdziemy sekcję Pliki i Notatki. Sekcja ta służy do przechowywania różnych informacji związanych za danym bytem (Klientem, Pojazdem, itd.) Pierwszym typem przechowywanych informacji mogą być dowolne pliki załadowane z dysku komputera. Na przykład skany umów, dokumentów, protokołów, potwierdzeń, zdjęcia ze szkód, itp.

Drugim typem informacji mogą być notatki tekstowe zawierające różne przydatne informacje, np. nr PIN kart paliwowych, nr telefonów zainstalowanych w autobusach, numery seryjne wyposażenia dodatkowego itp.

Pliki i Notatki? Do czego to wykorzystać?