Dodaliśmy możliwość ustawiania godzin w naprawach i urlopach

W naprawach pojazdów i urlopach kierowców jest już możliwość ustawiania godzin. Dzięki temu teraz jest możliwe ustawienie naprawy, czy urlopu na mniej niż jeden dzień. Aktualnie podczas ustawiania daty pojawi się możliwość wyłączenia trybu całodziennych niedostępności, co jest domyślnym zachowaniem za pomocą dodatkowej opcji:

Po odznaczeniu opcji „Cały dzień” będziemy mogli ustawić godzinę rozpoczęcia lub zakończenia Naprawy.

W ten sposób można zaplanować dowolnie długo trwającą Naprawę:

Nasza naprawa w kalendarzu będzie przedstawiona odpowiednio krótkim paskiem:

Możliwość ustawiania godzin w naprawach i urlopach