Dodaliśmy możliwość oznaczenia, który kierowca został poinformowany o przypisaniu do realizacji danej trasy.

W celu zarządzania wyświetlaniem informacji o statusie powiadomienia kierowcy o przypisaniu do realizacji trasy należy przejść do „Opcji wyświetlania” dostępnych w Kalendarzu zleceń.

W tym celu, wybierając „Kalendarz” w menu głównym, kliknij ikonę w prawym górnym rogu:

Po jej kliknięciu zostanie otworzony formularz ustawień. Pole „Powiadamianie kierowców” znajduje się w pierwszej sekcji ustawień – „Informacje na paskach”. Mamy do wyboru trzy możliwości.

1. Po wybraniu opcji  „Ukryj” oraz zaakceptowaniu jej (przycisk „Akceptuj” w dole okna) na paskach zleceń nie pojawią się ikony informujące o statusie powiadomienia kierowcy:

2. Wybór opcji „Pokaż, ale ukryj potwierdzone” zgodnie z opisem pokaże na pasku zlecenia tylko te ikony, które odpowiadają brakowi wysłania powiadomienia do kierowcy (czerwona ikona) oraz oczekiwaniu na potwierdzenie zlecenia z jego strony (żółta ikona). Ikona zielona odpowiadająca potwierdzeniu przez kierowcę przyjęcia zlecenia nie zostanie wyświetlona w pasku zlecenia.

3. Ostatnią możliwą opcją wyświetlania „Powiadamiania kierowców” jest opcja „Pokaż zawsze”. Po jej wyborze oraz akceptacji wyboru (przycisk „Akceptuj” w dole okna) na paskach zleceń zostanie pokazana ikona odpowiadająca danemu statusowi powiadomienia kierowcy, również ta odpowiadająca potwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez kierowcę.

Możliwość oznaczenia kierowców poinformowanych o wyjeździe w paskach tras.