Rozszerzenie wyświetlanych informacji w kalendarzu tras autobusowych.

Od kilku dni w opcjach wyświetlania w kalendarzu są dostępne nowe funkcje:
A) Informacje na paskach tras
Zostały dodane nowe tryby wyświetlania:
– Klient > nr zlecenia
– Sam nr zlecenia

Wybranie którejkolwiek z nowych opcji spowoduje wyświetlenie tych informacji na paskach tras:

oraz odpowiednio w drugim typie:

B) Grupowanie tras
Została dodana ostatnia opcja, czyli możliwość wymuszenia widoku całodniowego niezależnie od szerokości siatki. W tej chwili mamy do wyboru 3 opcje: Wyłącz; Jeśli jest mało miejsca; Zawsze

1) Opcja „Wyłącz” spowoduje, że trasy będą zawsze wyświetlane w sposób proporcjonalny do czasu ich trwania. Nie będą grupowane, ale trasy krótkie stracą na czytelności ale trasy długie nie będą się grupowały. Wygodne dla wielodniowych wycieczek

2) Opcja „Jeśli jest mało miejsca” czyli dotychczasowe domyślne zachowanie w którym grupowanie włączało się automatycznie prze przejściu do widoku bez podziału godzinowego
3) Opcja „Zawsze” która jest przeciwstawna do opcji pierwszej, czyli trasy zawsze będą wyświetlane na całą szerokość dnia, jeśli będzie ich więcej niż jedna zostaną zgrupowane. Ta opcja jest wygodna dla krótkich tras jak dowozy pracowników lub transfery lotniskowe:

C) Miasta w trasach liniowych
Została dodana możliwość wyświetlania nazw miast na paskach tras pochodzących z linii, zamiast domyślnie wyświetlanej nazwy linii:

Dotychczas wyświetlała się tylko nazwa linii:

Teraz można przełączyć na Miasta, jeśli są uzupełnione – jeśli nie dalej będzie nazwa linii

Rozszerzenie informacji wyświetlanych w kalendarzu tras autobusowych