Karta drogowa pojazdu – nowy typ wydruku z PlanBus.pl

Dodaliśmy nowy wzór wydruku – Karta drogowa pojazdu. Jest to dokument zawierający wszystkie informacje o danej trasie wraz z tabelkami na dane służące do rozliczenia danej trasy. Nowy dokument składa się:
a) danych ogólnych wyjazdu zawierających informacje o zleceniu, kliencie, trasie, kierowcach i autobusie oraz tabelkę statystyczną do wypełnienia po zakończeniu przejazdu:

b) tabeli na dane z historii przejazdu:

W którą kierowca wpisze poszczególne punkty trasy, noclegi, przekroczenia granic, przebiegi w poszczególnych krajach. Słowem wszystko to co jest potrzebne do rozliczenia.

c) tabelę tankowań wykonanych w trakcie trasy:

d) tabelę pozostałych kosztów:

e) pola uwagi do trasy lub rozliczenia:

Oto przykładowy wzór wypełnionej Karty drogowej do pobrania:

Wzór dla kierowców jak poprawnie wypełnić kartę…

Karta drogowa pojazdu – nowy typ wydruku z PlanBus.pl