Jak dodać wynagrodzenie w trasach?

Aby zdefiniować kwotę stawki dla kierowców za realizację danej trasy musimy wejść w edycję tej trasy. Edycja trasy jest możliwa w trzech miejscach:
a) w edycji całego zlecenia
b) w kalendarzu po kliknięciu w pasek trasy
c) w module Trasy, czyli dyspozytor

W każdym z tych trzech miejsc edycja trasy jest taka sama.

Po wejściu w edycję trasy odszukujemy pole: „Wynagrodzenie kierowcy” i wpisujemy stawkę jaką system naliczy przypisanym kierowcom.

Oczywiście aby określić tą stawkę stawkę nie jest wymagane przypisanie kierowców. Określenie tego wynagrodzenia jest możliwe już na etapie wpisywania zlecenia a jeszcze przed zaplanowaniem zasobów.
System działa tak, że po przypisaniu kierowców do danej trasy, zostanie im „naliczona” podana przez nas domyślna kwota:

Oczywiście, możemy zastosować indywidualne stawki dla poszczególnych kierowców. W tym celu klikamy ikonę wynagrodzenia przy nazwisku wybranego kierowcy – pole oznaczoną cyfrą: 1)

Następnie zaznaczamy checkbox’a „Ustaw” – oznaczony cyfrą 2) i wpisujemy obok nową kwotę. Opcjonalnie możemy podać opis tej pozycji. Na koniec zatwierdzamy klawiszem Enter.

Nowa kwota i uwagi będą widoczne w danej trasie:

Mechanizm określania stawki działa też w trasach pochodzących z linii!
Już na etapie dodawania linii możemy określić stawkę za realizację danej trasy liniowej. Na formularzu tworzenia nowej linii mamy możliwość określenia kwoty wynagrodzenia kierowcy:

Podana w tym miejscu kwota zostanie wpisana do każdej trasy tej linii. Dalej mechanizm działa tak samo jak dla tras turystycznych, czyli każdemu kierowcy, który zostanie przypisany do tej trasy zostanie naliczona podana kwota. W poszczególne dni będzie można tą kwotę zmienić wybranym kierowcom.

Istnieje też możliwość hurtowej zmiany tej kwoty w wybranych dniach za pomocą operacji hurtowych. W tym celu odnajdujemy daną linię w dziale Linie i wchodzimy w „Hurtowe edycję”:

Na formularzu hurtowej edycji, najpierw u góry musimy określić daty w jakich chce zmienić stawkę. Możemy skorzystać z predefiniowanych zakresów lub określi daty indywidualnie:

Po ustawieniu zakresu dat zmiany u dołu formularza zaznaczamy, że chcemy zmieniać „Wynagrodzenie” oraz podajemy nową kwotę:

Na koniec klikamy Zapisz aby zatwierdzić zmiany

Jak dodać wynagrodzenie w trasach?