Dodaliśmy możliwość definiowania kolorów dla przewozów regularnych czyli linii. W edycji zlecenia, które zawiera linię można ustawić kolor dla wybranej linii. Kolor ten będzie używany w kalendarzu w trasach należących do danej linii. Na formularzu tworzenia nowej linii, można wybrać kolor z palety kolorów:

W już zdefiniowanych liniach również możemy ustalić kolor! W tym celu wejdź w edycję linii:

A następnie wybierz kolor:

Tę samą opcję znajdziemy w module Linie w menu głównym (1). Po wyszukaniu interesującej nas linii należy kliknąć przycisk „Edycja linii” (2):

Przycisk ten wyświetli formularz wyboru koloru analogiczny do poprzedniego, po kliknięciu w pole kolor istnieje możliwość wybrania go z wyświetlonej palety barw:

Dzięki możliwości nadania koloru każdej z linii możliwe jest przybieranie przez pasek zlecenia w kalendarzu koloru linii zdefiniowanego w tymże zleceniu. W tym celu w Kalendarzu w „Opcjach wyświetlania” należy zaznaczyć opcję „Linia” w polu „Kolor-Liniowe” w sekcji „Kolory pasków”:

Więcej na temat „Opcji wyświetlania” dotyczących kolorów pasków zleceń tras liniowych przeczytasz w tym artykule.

 

Możliwość ustawienia kolorów dla linii w kalendarzu