Dodaliśmy możliwość definiowania kolorów dla przewozów regularnych czyli linii. W edycji zlecenia, które zawiera linię można ustawić kolor dla wybranej linii. Kolor ten będzie używany w kalendarzu w trasach należących do danej linii. Na formularzu tworzenia nowej linii, można wybrać kolor z palety kolorów:

W już zdefiniowanych liniach, również możemy ustalić kolor. W tym celu wejdź w edycję linii:

A następnie wybierz kolor:

W związku z tą modernizacją rozszerzone i przegrupowane zostały opcje wyświetlania w kalendarzu. Przede wszystkim, rozdzielone zostały ustawienia kolorów dla tras liniowych i turystycznych. Dzięki temu w tej chwili można dowolnie dostosować wyświetlanie kolorów tras do własnych potrzeb:

Na przykład możliwe jest wyświetlanie kolorów statusów dla tras turystycznych przy jednoczesnym wyświetlaniu kolorów linii dla tras liniowych:

Widok w kalendarzu:

Możliwość ustawienia kolorów dla linii w kalendarzu