Konsekwentnie rozwijając możliwości tworzenia wydruków dla Klientów, dodaliśmy wydruk potwierdzający rezerwację autobusu przez Klienta. Chodzi o taki wydruk, który zawiera wszystkie informacje związane z realizacją samej trasy oraz uzgodnionymi rozliczeniami.

Wydruk ten (Potwierdzenie przewozu przez Klienta) klient będzie podpisywał i odsyłał jako potwierdzenie zawarcia umowy na transport.

Wydruk ten jest dostępny w dwóch miejscach:
A) na liście zleceń

Na formularzu dostępnych wydruków w polu „Wydruki dla klientów” znajdują się do wyboru dwie opcje:

B) w kalendarzu:

 

Po jego kliknięciu zostanie pobrany plik PDF, który możemy wydrukować lub wysłać jako załącznik wiadomości e-mail.
Wydruk zawiera wszystkie informacje pobrane ze zlecenia, czyli:
– oznaczenie przewoźnika
– dane zamawiającego
– informacje o trasie i ew. o proponowanym autobusie (jako opcja)
– informacje o ustalonych rozliczeniach
– uwagi końcowe
Oto przykładowe „Potwierdzenie rezerwacji”:

Razem z nowym typem wydruku, Zlecenia, podobnie jak Oferty, uzyskały miejsce konfiguracyjne:

W konfiguracji możemy ustawić domyślne informacje dla trzech pól:

Zawartość pól konfiguracyjnych zostanie automatycznie skopiowana do każdego zlecenia do sekcji „Opisy do wydruku”:

Oczywiście, podobnie jak w Ofertach istnieje możliwość pobrania tego dokumentu w angielskiej wersji. Język w jakim zostanie wygenerowane Potwierdzenie rezerwacji dla klienta, określa się w edycji zlecenia:

A tu wersja angielska automatycznie pobrana po zmianie języka:

Wydruk – Potwierdzenie rezerwacji/przewozu przez Klienta