Dodaliśmy możliwość archiwizacji danych pojazdów sprzedanych. W edycji pojazdu u dołu pojawił się nowy checkbox:

Po zaznaczeniu pojawi się komunikat z ostrzeżeniem:

Przeniesienie do archiwum spowoduje, że nie będzie można już edytować żadnych informacji danym pojeździe, nie będzie też można go przypisywać do nowych tras.

W kalendarzu pojazdy archiwalne pojawią się u dołu strony ze etykietą „ARCH”. Jednak będą one widoczne tylko w dniach w których ma przypisane jakieś archiwalne trasy:

UWAGA!
Pojazdy archiwalne nie liczą się do limitu pojazdów.

Pojazdy sprzedane, czyli możliwość tworzenia pojazdów archiwalnych