Dla każdego z pojazdów w serwisie PlanBus.pl można dodać informacje na temat tankowania.

W tym celu należy wejść w sekcję Pojazdy w menu głównym (1), a następnie w wierszu wybranego pojazdu kliknąć ikonkę tankowania (2):

Po kliknięciu uzyskamy listę dotychczasowych tankowań wybranego pojazdu. Aby wyświetlić listę tankowań dla wybranego roku i miesiąca kliknij przycisk z datą:

Jeśli chcemy dodać nowe informacje o tankowaniu klikamy zielony przycisk „+ Dodaj dowolnie”

Kliknięcie to przeniesie nas do formularza nowego tankowania:

Aby wybrać datę tankowania należy kliknąć ikonę kalendarza w polu „Data”:

Kolejnymi polami do uzupełniania są Licznik, gdzie można wpisać stan licznika przed tankowaniem. Istnieje również możliwość zaznaczenia opcji „Pełen bak” jeżeli tankowanie było do pełna. Pole Ilość służy do wpisania ile litrów zostało zatankowane. W polu Typ istnieje możliwość wyboru czy zostało zatankowane paliwo czy dodatek AdBlue:

W kolejnym polu Miejsce wpisujemy np. miasto w którym został pojazd zatankowany. Miejsce Kwota przeznaczone jest na wpisanie należności za dokonane tankowanie. Przedostatnie pole służy do wyboru kierowcy, który dokonał tego tankowania. Dodac można go poprzez wpisanie jego nazwiska w pole lub klikając zielony krzyżyk przy jego nazwie w PlanBus:

Na koniec klikamy przycisk „Zapisz”. Nowe tankowanie zostanie dodane do listy tankowań w danym miesiącu i roku dla danego pojazdu.

 

 

 

Dodanie tankowania pojazdu