Dodaliśmy nową ważną funkcję w kalendarzu kierowców, ułatwiającą planowanie tras. Jest nią wyświetlanie czasu trwania w godzinach  przerw między kolejnymi trasami kierowców:

Przerwy są wyliczane automatycznie, po każdej zmianie przypisań tras do poszczególnych kierowców. W opcjach wyświetlania w kalendarzu, mamy możliwość dostosowania tego widoku.
Mamy możliwość wyłączenia tej opcji za pomocą „Ukryj” ograniczenia do ustawowego 96h i pokazywania wszystkich z ograniczeniem najdłuższej przerwy do 30 dni.

Ta z pozoru prosta funkcja znacząco przyspieszy czas planowania pracy kierowców.

Wyliczanie czasu trwania przerw między trasami w kalendarzu kierowców