W celu dodania naprawy pojazdu kliknij Kalendarz w menu głównym (1), a następnie wybierz zakładkę Pojazdy(2). Wybierz auto dla którego chcesz wprowadzić informacje o naprawie, a następnie w dymku kliknij zielony przycisk „Nowa naprawa” (3):

Zostanie wyświetlony formularz, w którym możesz wprowadzić dane takie jak data naprawy, opis, kwota należna za naprawę, przebieg oraz dwie dodatkowe opcje dotyczące rezerwacji oraz kalendarza:

Wybór opcji „Zablokuj” w polu Rezerwacja spowoduje brak możliwości przypisania tego pojazdu do zlecenia w czasie trwania naprawy.

Wybór opcji „Ukryj” w polu „Kalendarz” spowoduje to, że wiersz odpowiadający pojazdowi, dla którego wprowadziliśmy informacje o naprawie pojazdu, zostanie ukryty w widoku kalendarza. Jednak ukrycie to będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy widok ten będzie obejmował tylko wskazany okres, tzn. w przedstawionym powyżej formularzu widzimy, że naprawa będzie trwała 3 dni. Ustawiając widok kalendarza 1D (1 dniowy) lub 3D (3 dniowy) oraz wybierając opcję „Ukryj” wiersz naprawianego pojazdu nie zostanie wyświetlony:

Wybierając jednak dłuższy okres np. 1T (1 tygodniowy) oraz wybierając opcję „Ukryj” wiersz naprawianego pojazdu będzie widoczny, ponieważ w wybranym przez nas przedziale czasowym istnieją jeszcze 4 dni, dla których rezerwacja naprawionego pojazdu będzie możliwa:

Zdefiniowaną naprawę pojazdu można edytować klikając na czerwony pasek naprawy, a następnie na przycisk z ikoną ołówka:

 

 

Dodawaj naprawę Pojazdu