Kiedy pojazd został sprzedany i nie chcemy by był on dostępny w PlanBus, jednak chcemy zachować dane dotyczące tras przez niego wykonanych, możemy przenieść go do archiwum.

Aby to wykonać przejdź do edycji karty pojazdu – jak to zrobić przeczytasz w tym artykule.

Na samym dole okna znajdziesz pole Archiwum, a tam opcję przeniesienia, której wybór wyświetli ważny komunikat:

Zapisanie wyboru przeniesienia do archiwum wyświetli kolejne zapytanie zabezpieczające przed przypadkową, niechcianą, nieodwracalną decyzją:

Po wejściu w zakładkę Pojazdy w menu głównym, na końcu wszystkich pojazdów pojawią się te, które przeniesione dostały do archiwum. Zgodnie z informacją, niemożliwa będzie ich edycja jednak wciąż pozostaje opcja podglądu karty pojazdu oraz jego tankowań:

Przed dniem, w którym został pojazd przeniesiony do archiwum, w Kalendarzu będzie widoczny jego wiersz oraz trasy, które wykonał. Dodatkowo, rozpoznamy go po etykiecie „arch”:

Po dacie przeniesienia do archiwum, wiersz tego pojazdu w Kalendarzu zleceń nie będzie wyświetlany – gwarantuje to przejrzysty widok oraz brak możliwości przypisania nieistniejącego pojazdu do zlecenia.

Archiwum Pojazdów