W celu skorzystania z funkcji przypomnień o wygaśnięciu oferty w Kalendarzu przejdź do sekcji „Szczegóły” dostępnej w edycji wybranej Oferty:

Przypomnienie to będzie wyświetlane w zakładce Oferty w Kalendarzu w wybranym przez nas dniu:

Przypomnienia o wygaśnięciu ofert widoczne są również w każdej z zakładek Kalendarza – Pojazdy, Kierowcy, Zlecenia – w wierszu „Moja firma”, np.:

Wyświetlanie przypomnień o wygaśnięciu Ofert w Kalendarzu