W PlanBus.pl nie zapomnisz o żadnej z ofert. Dzięki możliwości ustawienia indywidualnego koloru oraz wysokości prawdopodobieństwa realizacji nic nie umknie Twojej uwadze, oszczędzisz czas, a przychody ponownie będą miały szansę wzrosnąć 🙂
Kolor oferty

Kolor ustawić możesz na etapie tworzenia oferty lub jej edycji. O tym jak utworzyć ofertę przeczytasz w tym artykule. Edytować ofertę możesz na trzy sposoby:

1. Wchodząc w moduł „Oferty” widoczny w menu głównym (1), a następnie klikając w wierszu interesującej nas oferty ikonę ołówka (2):

2. Wchodząc w widok Kalendarza, moduł Pojazdy lub Kierowcy ustaw w opcjach wyświetlania „Pokaż ofertę”:

Od teraz na samym dole Kalendarza w modułach Pojazdy i Kierowcy pojawiać się będzie sekcja „Nieprzypisane oferty”. Aby edytować taką ofertę należy kliknąć w jej pasek, a następnie kliknąć „Edycja”:

3) Oferty przypisane edytować możesz wchodząc w Kalendarz, a następnie jego moduł „Oferty”. Analogicznie do przykładu 2) – aby edytować wybraną ofertę kliknij na jej pasek, a następnie przyski „Edycja”:

Jeżeli znajdujesz się w widoku tworzenia lub edycji oferty (po wykonaniu jednego z powyższych kroków) to w oknie tym, tuż za sekcją „Dane klienta”,  znajdziesz sekcję „Szczegóły”, a w niej interesujące nas pole – „Kolor”!

Klikając przycisk „Kolor” wyświetli się paleta kolorów, z której to możesz wybrać jeden, indywidualny , który to będzie charakteryzował Twoją ofertę:

Swój wybór zatwierdź przyciskiem „Zapisz” na samym dole strony i… Gotowe! 🙂 Teraz pasek tej oferty po wykonaniu odpowiednich ustawień opcji wyświetlania będzie wyświetlany na wybrany przez Ciebie kolor.

Prawdopodobieństwo realizacji oferty

Nową funkcją jest wyświetlanie ofert w Kalendarzu w zależności od prawdopodobieństwa przedstawionego w pięciostopniowej, gwiazdkowej skali.

Wybierając jedną z powyżej przedstawionych dróg do edycji oferty lub jej utworzenia ponownie przejdź do sekcji „Szczegóły”. Tam, nad omawianym polem „Kolor” znajdziesz pole „Prawdopodobieństwo”. Klikając na przycisk z gwiazdkami wybierz jedną z pięciu opcji odpowiadającą wysokości prawdopodobieństwa realizacji oferty – pięć gwiazdek oznacza 100% prawdopodobieństwo:

Aby zatwierdzić wybór kliknij „Zapisz” na samym dole strony i… Gotowe! 🙂

O tym jak wyświetlać oferty o wybranym zakresie prawdopodobieństwa przeczytasz w tym artykule.

Ustawienia koloru oferty i prawdopodobieńtwa realizacji