Wsłuchując się w sugestie użytkowników PlanBus.pl przeprowadziliśmy modernizację zarządzania Liniami!

Jest to pierwszy etap zawierający:

  • uporządkowanie polegające na przeniesieniu zarządzania do działu Linie,
  • dodaniu możliwości przedłużania linii,
  • domyślnym ukryciu linii, które już są nieaktualne (archiwalne),
  • przeniesieniu dłużej wykonujących się operacji w tło aplikacji.

Uporządkowanie zarządzania Liniami
Dotychczas zarządzanie przewozami regularnymi – liniami – odbywało się w dwóch miejscach: edycja zlecenia oraz moduł Linie. Postanowiliśmy przenieść wszystkie funkcje do działu Linie w związku z czym, w dziale tym pojawiła się możliwość zmiany nazwy i koloru linii pod przyciskiem „Edycja linii”. Nadal istnieje możliwość hurtowej edycji tras (zasobów, adresów, czasu, uwag czy wynagrodzeń) od teraz pod przyciskiem „Edycja tras”. Analogiczna zmiana dotyczy hurtowego usuwania tras widniejącego pod czerwonym przyciskiem „Usuwanie tras”. Przycisk „Szczegóły” pozostaje bez zmian – pozwala na wyświetlanie informacji na temat ostatniej wykonanej trasy oraz najbliższej trasy.

Przedłużanie Linii – możliwość dodawania tras
W związku z dużym zapotrzebowaniem na możliwość przedłużania linii, w dziale Linie powstała nowa funkcjonalność „Dodaj trasy”. Teraz, do wygenerowanej linii w zleceniu można dodać kolejne trasy realizowane w ramach linii bądź przedłużyć istniejącą linię na kolejne miesiące czy lata.

Domyślne ukrywanie linii archiwalnych
Linie, które odbyły się w czasie przeszłym zostają oznaczone jako archiwalne. Nie znikają one jednak zupełnie z PlanBus.pl – domyślnie są ukryte w module Linie i oczywiście istnieje możliwość ich wyświetlenia:

Ponadto, archiwalne linie są nadal widoczne w zleceniu:

Przeniesieniu dłużej trwających operacji w tło aplikacji
Kolejna ważna modernizacja to przeniesienie etapu generowania tras Linii oraz ich usuwania w tło usługi. Modernizacja ta pozwala na dalszą pracę w serwisie PlanBus.pl pomijając etap oczekiwania, który następował zaraz po zapisaniu zlecenia z nowo utworzoną linią lub tuż po jej usunięciu.  O zachodzących w tle procesach informuje kółko znajdujące się tuż przy nazwie użytkownika. Jego zniknięcie jest oznaką zakończenia działań – generowania linii, dodawania bądź przedłużania tras linii, usuwania linii – których wyniki możemy zaobserwować w serwisie np. w Kalendarzu.

Przykład usuwania tras liniowych jako proces działający w tle aplikacji:

Jednak to nie koniec modernizacji działu Linie!
Trwają prace nad przebudową kolejnych funkcjonalności, o których poinformujemy już wkrótce!

Pierwsza faza modernizacji zarządzania przewozami regularnymi (tzw. Linie)