W celu wykonania importu danych należy wejść w sekcję Pojazdy w menu głównym (1), a następnie kliknąć przycisk „Import – Tankowania” (2):

Następnie zostanie wyświetlona strona, na której określone są formaty oraz typy plików jakie mogą zostać pomyślnie wczytane do usługi. W celu wgrania zgodnego ze wskazanymi typami pliku należy kliknąć zielony przycisk „Dodaj plik”:

Dane wczytane z wybranego przez nas pliku zostaną wyświetlone w usłudze. W tym miejscu możemy dokładnie przejrzeć wszystkie informacje – sprawdzić liczbę poprawnie lub niepoprawnie dopasowanych danych do pojazdów oraz je zidentyfikować dzięki etykietom „poprawne” lub „pojazd niedopasowany”.

System zabezpiecza nas również przed pomyłką taką jak ponowne wczytanie tego samego pliku pokazując nam w takim wypadku etykietę „duplikat” oraz liczbę zduplikowanych danych:

Kiedy dane z pliku zostaną poprawnie dopasowane klikamy przycisk „Akceptuj”.

Teraz po przejściu do tankowań konkretnego pojazdu oraz wybraniu roku i miesiąca zobaczymy wczytane dane z pliku

Zaimportowane z pliku dane (na przedostatnim obrazku) widoczne w systemie w sekcji tankowania dla pojazdu JRA 45A65 (L):

 

Import danych dotyczących tankowań pojazdów