Mając na uwadze wskazówki użytkowników PlanBus.pl usprawniliśmy czasochłonne procesy tak, by wykonywały się w tle umożliwiając dalsze korzystanie z naszej usługi

Generowanie linii

Po zdefiniowaniu nowej Linii w zleceniu i zapisaniu zlecenia rozpoczyna się proces generowania, który został przeniesiony w tło usługi. Co to oznacza?
Do tej pory po utworzeniu nowej linii korzystanie z usługi nie było możliwe aż do momentu zakończenia procesu generowania. Informowało o tym kręcące się kółko ładowania na środku przyciemnionego ekranu. Teraz, kółko to zostało przeniesione w prawy, górny róg (obok nazwy użytkownika) symbolizując proces generowania przeniesiony w tło, tak by korzystanie z PlanBus.pl nie było zablokowane tą czynnością.

O generowaniu jesteśmy informowani również dzięki etykietom.
Dodanie linii w edycji zlecenia, przed zapisaniem zlecenia, będzie posiadało zieloną etykietę „Nowa”:

W momencie zapisania zlecenia rozpoczyna się proces generowania tras – ich liczba początkowo wynosi 0. Od tego momentu w miejsce etykiety „Nowa” w edycji zlecenia, w wierszu dodanej linii pojawi się pomarańczowa etykieta „Zmiany w toku”:

Co więcej, o trwającym procesie generowania linii w tle jesteśmy informowani również w module Zlecenia. W module tym, konkretnie w wierszu zlecenia, w którym wygenerowano nową linie pojawi się również pomarańczowa etykieta „Zamiany w toku”:

W momencie zakończenia generowania tras w tle wspomniane etykiety oraz kółko w prawym górnym rogu przestaną być wyświetlane a po powrocie do edycji zlecenia zobaczymy całkowitą ilość tras dla danej linii oraz zdefiniowane przez nas uprzednio daty:

Dodawanie tras – przedłużanie linii

W module Linie w menu głównym, po przedłużeniu linii za pomocą funkcji „Dodaj trasy” ponownie proces generowania zostaje przeniesiony w tło usługi. O zadaniach informuje ponownie kółko przy nazwie użytkownika oraz etykieta „Zmiany w toku” w wierszu Zlecenia:

 

Etykieta ta będzie widoczna także w wierszu tego zlecenia w module Zlecenia:

Również w wierszu przedłużanej linii w edycji tego zlecenia:

Usuwanie tras

W module Linie w menu głównym, po usunięciu fragmentu lub całej linii za pomocą funkcji „Usuwanie tras” ponownie proces generowania zostaje przeniesiony w tło usługi. Jednak w tym miejscu informuje o tym tylko kółko przy nazwie użytkownika.

 

Zadania w tle