Dodaliśmy nowe opcje ustawień wyświetlania pojazdów oraz kierowców dla użytkownika usługi PlanBus.pl.

Pojazdy

Od teraz istnieje możliwość wyświetlania pojazdów w każdym miejscu usługi poprzez ich numer rejestracyjny lub nazwę. Wystarczy przejść do ustawień użytkownika, a następnie opcji „Mój profil” by tam wybrać odpowiednią dla użytkownika opcję:

Pojazdy widoczne w Kalendarzu po zapisaniu powyższych ustawień użytkownika:

Kierowcy

Dla kierowców wprowadziliśmy pięć możliwości wyboru sposobu wyświetlania ich w usłudze.  Można wyświetlać ich poprzez nazwę zwyczajową, której nieuzupełnienie pozwoli systemowi wyświetlać poprzez nazwisko i imię lub odwrotnie.
Do wyboru jest również wyświetlanie wyłącznie jako nazwisko i imię lub w odwrotnej kolejności – wyłącznie imię i nazwisko:

Widok w Kalendarzu:

Widok w Kalendarzu:

Więcej na temat ustawień przeczytasz w tym artykule:

Ustawienia użytkownika wyświetlania kierowców oraz pojazdów

Nowe ustawienia użytkownika