Kierowca poszedł na kilkudniowe zwolnienie chorobowe, więc jego trasy należy przypisać innemu. Jak zrobić to w szybki sposób?

Wejdź w Kalendarz w widok Kierowcy. Następnie wybierz datę z kalendarza, w której kierowca rozpoczyna zwolnienie.

Wybierz pierwszą trasę, która przypada na czas jego niedyspozycji. W dymku trasy wybierz opcję „Zaznacz”

W trybie zaznaczania wybierz kolejne trasy tego kierowcy mieszczące się w okresie jego zwolnienia chorobowego

Po wybraniu tras kliknij opcję „Edycja”

W trybie „Edycji hurtowej wybranych tras” wybierz opcję „Kierowcy”

Klikając na rozwijaną listę usuń kierowcę z trasy a w jego miejsce wybierz nowego wpisując jego nazwę bądź wybierając go z listy. Powtórz czynność dla wszystkich wypisanych tras w tej sekcji

Po zakończeniu przypisywania innych kierowców do tras niedostępnego kierowcy kliknij przycisk „Dalej”, który przeniesie do kolejnego etapu edycji „Potwierdzenia” wprowadzonych zmian. Możemy wyświetlić szczegóły każdej z tras bądź zrezygnować ze zmian

Po zapisaniu, zaznaczonym trasom zostaną przypisani wybrani w edycji kierowcy.
Jeżeli nie będzie takiej możliwości (kierowca będzie w tym czasie realizował inną trasę) zostanie wyświetlony komunikat o konfliktach.

Jak szybko przepisać trasy kierowcy, który jest na chorobowym?