W celu dodania przypomnienia dla pojazdu po kliometrach należy przejść do sekcji Pojazdy w menu głównym a następnie w wierszu wybranego pojazdu przejść do edycji:

W karcie pojazdu znajdują się dwie sekcje – pierwszą z nich jest „Przebieg”. Pole to uzupełnione jest automatycznie jeżeli w aplikacji PlanBus pojawiło się dla wybranego pojazdu źródło z danymi dotyczącymi stanu licznika pochodzącymi np. z tankowań lub systemu GPS (informacja o źródle widoczna jest w nawiasach kwadratowych). W innym przypadku istnieje możliwość ręcznego uzupełnienia aktualnego przebiegu pojazdu:

W sekcji „Przypomnienia km” widnieją trzy pola – „Przebieg planowany”, w które należy wpisać wartość wskazania licznika dla której powinna zostać wykonana wybrana wymiana. Pole „Ile km wcześniej przypomnieć” ustawione jest automatycznie na odpowiednio 3000km i 5000km, jednak istnieje możliwość ręcznej zmiany tej wartości za pomocą przycisku „Zmień”. Dla poszczególnych wymian można również wprowadzić dodatkowy opis:

Przypomnienia po kilometrach widoczne są dla wybranego pojazdu w sekcji Kalendarz w dymku pojazdu:

oraz w dziale „Przypomnienia” w sekcji „Pojazdy km”:

Przypomnienia dla pojazdu po kilometrach